Chin Toong Kang 陈东庚

Ketua Pusat Perkhidmatan MCA Seri Kembangan 马华史里肯邦安服务中心主任 Setiausaha MCA Seri Kembangan 马华史里肯邦安支会秘书

Lagu anak kampung

Advertisements

Featured · Leave a comment

Undilah Chin Toong Kang, anak Serdang yang sejati

 

01/05/2013 · Leave a comment

Demi hati Serdang kerana Orang Serdang

23/04/2013 · Leave a comment

Undilah Pasukan Transformasi Serdang

Pasukan Transformasi kawasan Serdang BN menerima surat watikah sebagai calon BN yang bertanding dalam PRU13: Dato’ Yap Pian Hon (P102 Parlimen Serdang), Raymond Chin Toong Kang (DUN N28 Seri Kembangan), … Continue reading

20/04/2013 · Leave a comment

派发米粮给予福利金领取者!!

马华沙登国会选区服务与咨询中心主任拿督叶炳汉,马华史里肯邦安服务中心主任陈东庚及马华沙登区会副主席拿督黎广才联袂在史里肯邦安马华大厦前颁发米粮食品给予200名福利金领取者,协助减轻彼等家庭生活压力。 陈东庚在会上致词表示国阵马华从2008年开始对沙登社区弱势群体作出系统化给予协助尤其是家庭贫寒,单亲,残障,痼疾者等向福利部申请福利金,安排福利部官员进行审查面谈申请者,了解各申请者生活情况,以作出考虑批准而后安排福利部官员按月拨出福利金。同时也按期颁发米粮食品给予彼等协助稳定其家庭生活。 黎广才医生表示,国阵马华及非政府组织也经常联合主办保健体检卫生运动,免费协助无拉港及史里肯邦安社区人民尤其是弱势群体提供便利及免费各项体检,以确保社群人民生活保健取得关注。 叶炳汉也在会上表示,沙登社区仍然有相当数目的弱势群体需要提供各项福利的照顾,马华及自愿福利团体携手合作进行调查及登记弱势群体人数及家庭生活情况,迄今已成功为500名各族贫寒,单亲,残障及痼疾者取得按月颁发福利金,同时联邦政府也颁发一个马来西亚援助金五百零吉给予家庭每月入息低于三千零吉者,两百五十零吉给予单身每月入息低于两千零吉者,中小学及大专学生也受惠,反映国阵政府对国内弱势群体福利的关注。 过后,由陈东庚,拿督叶炳汉及拿督黎广才医生颁发给予受惠者,同时也将在本月12日傍晚颁发米粮食品给予单亲家庭者。 2013年4月11日 source: http://mcaserikembangan.blogspot.com/

13/04/2013 · Leave a comment

行动党原任国州议员没有认真处理水患问题,史里肯邦安商业中心再度遭遇水患袭击!!!

  马华史里肯邦安服务中心主任陈东庚评击雪州民联政府及梳邦再也市议会没有认真协助处理解决史里肯邦安商业中心的水患问题,每逢大雨后,该区道路商店被泥浆水所袭击,不只商家清理泥浆困难,同时影响商业活动,苦不堪言。 陈东庚指出,该商业中心在过去三年来连续不断面对泥浆水冲击,上月廿六日商家面对泥浆水袭击而昨日傍晚也同样发生水患,使商家忙于清理工作,怨声载道而行动党原任国州议员每次水患发生后向传媒发表谈话矢言解决水患,可是水患仍然发生,承诺没有兑现。 陈东庚是接获该区商家投诉泥浆水再度发生而前往巡视商家派员清理泥浆水工作情况后发表文告。 陈东庚说,该区商业中心边缘发展是由雪州民联政府及梳邦再也市议会批准后进行,但由于缺乏监督工程进行造成泥浆水冲下商业中心,这种连续发生水患事件反映行动党原任国州议员并未认真督促及具有忽视情况下使商家面对水患事件。 陈东庚促请雪州民联政府及梳邦再也市议会全面检讨该区的排水系统及依据采取步骤让史里肯邦安商业中心的商家及经济活动不会继续受到水患影响,缺乏有系统的监督或是提升该商业中心的排水系统是水患发生主因,为何行动党原任国州议员只会讲而未实际行动处理,使商家深思。   2013年4月10日 source: http://mcaserikembangan.blogspot.com/

13/04/2013 · Leave a comment

華總大廈在沙登正式開工儀式!!

沙登華團聯合會會長拿督葉炳漢,史里肯邦安居民協會主席陳東庚,沙登流動診所顧問拿督黎廣才醫生,沙登華團聯合會副會長黃金財,沙登客屬公會财政方建明,沙登華人體育會會長李國雄,沙登歌友俱樂部主席羅喜華,沙登葉氏宗親會总务葉福成,葉德興,列偉志等華團領袖出席華總大廈在沙登地段開工儀式。 華總總會長丹斯里方天興及其他華總領袖出席雲集沙登,華總大廈已獲首相納吉捐獻五百萬令吉作為興建部分費用,同時華總也將為沙登社會帶來不同情況改變。 08.04.2013   source: http://serdanghuatuan.blogspot.com/

13/04/2013 · Leave a comment

新村年轻一代必须正视及了解新村成长历史!!

马华史里肯邦安服务中心主任陈东庚指出,沙登新村人民正面对新村成立63年历史进程中的社会经济教育及衣食住行转型的考验,尤其是年轻一代应凝集意志,以理智而非情绪化分析任何讯息真伪,积极消除争论性的谣言与误会,为新村社会缔造新的发展方向。 陈氏指出,过去新村社会经济发展是过去国阵领袖及村内领袖所付出的努力,为了维持沙登繁荣稳定的发展机制及沙登人民的利益,我们必须以新思维,从新的视角,共同思考未来发展方向,尽管过去五年中沙登面对一些阻力。 陈氏强调,沙登发展的提升,应严肃认真去看待,过去我们的努力仅仅是一个开始,但总算有了新的开端行动,可惜这项行动在2008年遭受挫折,迄今史里肯邦安发展进程中显然没有良好的策划及方向,呈现一些混乱及缺乏活力,是我们社群尤其是年轻一代必须了解而决定未来沙登的发展远景将在大选中作出决定,不要再浪费无谓的争论中而新村人民在维护新村发展权益中断然拒绝目前仅是空谈及高傲的代议士。 陈东庚是与马华沙登国会选区服务与咨询中心主任拿督叶炳汉,马华沙登区一个马来西亚服务中心秘书黄振隆出席参与一群沙登年轻一代聚餐会上致词时所作的表示。 拿督叶炳汉也在会上详细分析过去新村人民处在水深火热中而今朝稍为安宁舒适的生活环境,这不是一蹴而就,更不是行动党领袖动听言辞或叫嚣所致,是马华及社群领袖努力合作策划及依据民意全面改变过去新村面貌,提升新村生活素质,让年轻一代享有比过去祖父辈时代更舒适的生活条件。 叶氏指出,沙登新村是全国新村最快速发展之一,随着新村一带的中小型工业,饮食业及其他行业带动了新村的经济成长,也为村民提供消防局,国民登记局,医院,中小学教育,学院及大学等设备也牵动了新村成长及社会经济发展中心,进一步巩固社群个人经济条件,增进更多外地社群涌进沙登定居,是过去国阵政府及马华代议士一系列开创新村发展的档案记录。 叶氏促请新村年轻一代必须正视及了解新村成长历史,因为全国新村人口占族群人口总数近30%,新村盛衰与华社息息相关,新村成立是马华政治运动的基础而沙登土生土长的马华领袖责无旁贷提升改变新村环境,在当前社会经济转型中,让沙登土生土长的马华领袖配合社区年轻一代专才重新拟定沙登未来五年的发展方向,为新村重新奠定发展条件,是社群共同意愿。 2013年4月4日 Source: http://mcaserikembangan.blogspot.com/

06/04/2013 · Leave a comment

Archives

Advertisements

Follow Ah Kang 东庚 on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.